De DISC analyse gaf ons een helder inzicht

"Wim en ik, Marie-Louise, zijn beiden eigenaar van Bouwadvies Zeeland & Bengspecialisten. Wij zijn zowel zakelijk als privé partners. Dus ook ons werkgeluk moeten we bij elkaar zoeken. Nu kunnen Wim en ik goed samenwerken, maar kan dit nog beter? Doen we het wel op de juiste manier? Worden discussies naar beiden tevredenheid afgesloten? Hebben we een juiste taakverdeling onderling? Deze en nog meer vragen spelen wel eens bij ons.

Tijdens een presentatie van Klikwerk kwamen wij in aanraking met de DISC analyse. We dachten gelijk “dit is het”! Onder begeleiding van Klikwerk hebben wij een DISC teamanalyse laten doen. Hieruit bleek dat we inderdaad een goed team zijn en dat we elkaar uitstekend aanvullen. Toch een fijne bevestiging na bijna 25 jaar.

De analyse geeft je een helder inzicht in je eigen doen en laten. Daarnaast hebben we meer tools en tips aangereikt gekregen, zodat we elkaar zakelijk beter begrijpen en we links of rechtsom onze neuzen dezelfde kant op krijgen. En mochten we in de toekomst personeel willen aannemen, dan weten we door de DISC analyse precies welk soort type persoon bij ons past.

De DISC analyse werkt dus echt goed om dit binnen je team te laten uitvoeren. Een team dat elkaar begrijpt werkt simpelweg efficiënter. De motor draaide bij ons al heel goed, maar nu hebben we er “cruise control” bij gekregen!

Rest ons nog Marieke te bedanken voor de fijne uitleg en gesprekken die we hebben gevoerd."

- Wim en Marie-Louise
Eigenaren, Bouwadvies Zeeland